Korzystaj w bonusów i dodatkowych promocji dla stałych klientów. Zarejestruj się, bo warto. Więcej informacji [zobacz] Sprawdź w koszyku jaki otrzymasz gratis, dokonując zakupów w naszym sklepie.
Wybierz kategorię
Najczęściej oglądane
Ostatnio oglądane
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka
Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne:

Regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym teambike.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i akceptacją jego postanowień. Sklep internetowy www.teambike.pl prowadzony jest przez firmę Eliza Jusyp F.H.U Sklep - Serwis Rowerowo Narciarski, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Przemyślu 37-700, NIP 795 207 09 16, Regon 180841151.

Przyjmuje się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.teambike.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W cenach produktów oferowanych na stronie nie uwzględniono kosztów dostawy.

Sklep www.teamike.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

Sklep realizuje tylko sprzedaż detaliczną. W kwestii sprzedaży hurtowej, prosimy o kontakt na adres email: sklep@teambike.pl.

W momencie potwierdzenia przez kupującego wysłanego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§1 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na jego weryfikację. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze, w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

§2 Płatności

 1. Przelew zwykły na konto 83 1050 1546 1000 0090 9541 0883 ING Bank Śląski z dopiskiem " Zamówienie nr ..."
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§3 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Realizacja zamówienia następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 2. W przypadku zakupu rowerów marki Giant i Liv, klient zobowiązany jest dokonać osobistego odbioru zakupionego roweru w siedzibie firmy; wszystkie modele rowerów, zamieszczone w sklepie internetowy, pomimo nieaktywnego koszyka, dostępne są w sklepie stacjonarnym, w rozmiarach podanych w opisie produktu.
 3. Dopuszcza się możliwość dostarczenia, w pełni przygotowanego do jazdy roweru, na podany przez klienta adres. Rower dowożony jest do klienta na odległość 50 km, licząc od siedziby firmy. Całkowity koszt dowozu do klienta zakupionego roweru ponosi klient, i wynosi on 25 zł. W przypadku większych odległości, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§4 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, klient powinien odesłać towar, wraz z dokumentem zakupu oraz opisem niezgodności. Towar, klient odsyła na koszt własny.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli klient złoży sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura) do sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§6 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

DO GÓRY
Copyright © 2016 teambike.pl | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Sklep internetowy: KQS.store | 180240